Social Media

Moderator: Marlena Fitzpatrick, Latino Rebels (NY)

Panelists: Natascha Otero-Santiago, ParrandaPR (FL)

Gabe González, Univision/Flama (NY): 

Xavier Burgos, La Respuesta (IL)

Alejandro Molina, National Boricua Human Rights Network (IL)

 

Marlena
Fitzpatrick
Natascha
Otero-Santiago
Gabe
González
Xavier
Burgos
Alejandro
Molina